5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros

Skelbimo Nr.: 24381

Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūra. Rengia bei teikia ataskaitas ir siūlymus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijuojamų paslaugų vertinimu vietoje.

aminofilinas hipertenzijai gydyti

Pagal kompetenciją rengia dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims susijusius su vykdomomis funkcijomis. Dalyvauja rengiant Akreditavimo tarnybos metinį veiklos planą, Akreditavimo tarnybos veiklos priemonių planą, skyriaus veiklos planą, veiklos planų ataskaitas ir kt. Dokumentus, pateikiant reikiamą informaciją susijusią su skyriaus vykdomomis funkcijomis. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra.

liaudies vaistų nuo padidėjusio kraujospūdžio hipertenzijos

Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu. Atlieka kitas skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.

tachikardijos hipertenzija

Taip pat žiūrėkite